Integritetspolicy

senast uppdaterad: 2022-04-27

 

1        Allmänt

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här integritetspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

2        Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster. Om inget annat uppges så lagras informationen som samlas upp från Användaren på servrar i Sverige.

2.1       Information som du uppger

Du behöver ett konto för att kunna använda våra tjänster/köpa våra produkter. När du registrerar ett konto ber vi dig om personuppgifter, exempelvis e-postadress, telefonnummer, fakturaadress, leveransadress och organisationsnummer eller personnummer samt eventuell profilbild.

2.2        Information vi får när du använder våra tjänster

Vi samlar in information om vilka tjänster du använder, hur du använder dem, vilka produkter du köper och hur mycket du köper.

Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics. Det här innebär att information om hur du använder våra tjänster sparas på Googles servrar.

2.3       Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer).

2.4       Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

– Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.

– IP-adress.

– Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.

– Cookies som kan identifiera din webbläsare.

2.5       Platsinformation

När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

2.6       Cookies och liknande teknik

Vi använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

3        Hur vi använder information som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda tillio och våra användare.

Vi kan använda ditt namn, din e-postadress och din publika beskrivning för att beskriva dig för andra användare av vår tjänst, exempelvis när du aktivt kontaktar en annan användare eller när du skriver en recension.

När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics.

Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna integritetspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

4        Information som du delar

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

Våra tjänster gör det möjligt att skicka meddelanden och dela information på många sätt, såsom din profil, artiklar, gruppinlägg, i nätverksgrupper och meddelanden. Information och innehåll som du delar eller lägger upp kan ses av andra Medlemmar, Besökare eller andra personer. I de fall vi erbjuder möjligheten att göra egna inställningar kommer vi att respektera dina inställningar beträffande synligheten av innehåll eller information

5        Information som vi delar

Generellt är vi ytterst restriktiva med att dela information och personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför tillio.

Följande undantag finns.

5.1        Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför tillio om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

5.2        För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna integritetspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

5.3       Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför tillio om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

– följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter

– garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem

– upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem

– skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

5.4       Avpersonifierad användarinformation

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

5.5       Vid sammanslagning och förvärv

Om tillio skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialitet för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

5.6       Nyhetsbrev

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. Vi använder MailChimp för utskick av nyhetsbrev.

6        Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.

Avtal med dig. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett juridiskt bindande avtal med dig.

Ditt samtycke. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke. Du har alltid en möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke efter att samtycket är lämnat.

Berättigat intresse. Vi har ett berättigat intresse när vi behandlar dina personuppgifter för säkerhet, support och förbättring. Dina personuppgifter behandlas utifrån ett affärsperspektiv på ett sätt vi anser inte står i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson.

7        Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda tillio och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

– Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.

– Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

– Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

8        Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

9        Kontakt

Vid frågor, anmärkningar och krav rörande denna integritetspolicy, ber vi er att kontakta oss på tillsammans@tillio.se.

Propia Applications AB
Västgötegatan 13C
60221 Norrköping