Våra specialister

Propia

Propia drivs av att skapa långsiktigt hållbara lösningar i nära samarbete med sina kunder.

Propia säkerställer att deras erfarenheter kommer kunderna till nytta men gör det alltid med stor lyhördhet för kundens unika egenskaper och behov.

Balansa

Balans mellan arbetsliv och övrigt liv – är det möjligt och vems ansvar är det?

 

Crearum

Crearum erbjuder expertis kring strukturerat idé- och innovationsarbete för att framtidssäkra verksamheter.

Crearum har en kombination av egenutvecklade och forskningsbaserade metoder, där stort fokus är på samskapande engagemang och visuella verktyg.

Mattias Elg

Mattias Elg – professor i kvalitetsteknik vid Linköpings universitet.

PURE ACT

PURE ACT ger dig övergripande kunskap om strategiskt hållbarhetsarbete.

Catma

Möt Catarina Thuning.