Upptäck vårt erbjudande

Stöd, lärande och utveckling i vardagen

tillio är en mötesplats för kunskap och stöd som utvecklar individer, organisationer och verksamheter.

För ett framgångsrikt förändringsarbete behöver både ledare och medarbetare involveras och vara medansvariga i förändringsprocessen. På tillio får hela organisationen stöd, förståelse och samsyn kring vad som krävs för att lyckas med utveckling och förändring.

Arbetsverktyg för verksamhetsutveckling och förändringsarbete

Kontinuerligt lärande är avgörande för att möta dagens höga krav på ständig anpassning och utveckling. Tillio möjliggör att ni kan öka era förmågor utifrån era förutsättningar och behov – när det passar er.

På tillio delar vi metoder, verktyg, utmaningar, utvecklingsidéer och erfarenheter. Tillsammans kan vi bedriva utveckling på ett resurseffektivt sätt.

Med hjälp av tillio kan ni minimera behovet att bygga och administrera egna kunskaps- och verktygsbibliotek. Genom att bjuda in hela er organisation till tillio kan ni genomföra förändringar och projekt på ett mer kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt.

Hitta rätt tillio-lösning för dig och din organisation.

Har du kunskap som passar på tillio?

Erfarenhet, beprövade metoder och den senaste forskningen bygger tillio.

Innehållet på tillio skapas av erfarna specialister från olika branscher inom både offentlig och privat sektor. För att erbjuda den senaste kunskapen har tillio även specialister från akademin, både forskare och studenter.

Antalet specialister på tillio växer löpande utifrån vilket stöd och behov som efterfrågas på mötesplatsen. Har du spetskompetens inom ett område som är viktigt vid verksamhetsutveckling och förändringsarbete är du välkommen att höra av dig till oss. Genom tillio har du möjlighet att sprida din kunskap och hitta nya samarbeten.

Kontakta oss på tillio

0706 – 699 704

tillsammans@tillio.se